Звіт медіаосвіти

Програма роботи на ІІ (концептуально-діагностичний) етап (вересень 2017 – серпень 2018 р.)

обласного експерименту «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання»

Концептуально-діагностичний етап

(вересень 2017 р. - серпень 2018 р.)

пор.

Зміст

Відповідальний

Строки

виконання

Очікувані результати

1.

Проведення діагностики рівня медіакультури та ставлення учнів до впровадження в школі медіаосвітніх інновацій.

Директор школи, психолог

2017р.

Внесення змін до методичної роботи за підсумками діагностики рівня медіакультури учнів

2.

Проведення анкетування вчителів та батьків, вивчення сімейної медіакультури з метою виявлення готовності дорослих суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання

Директор школи, психолог, класні керівники

2017р.

Внесення змін до методичної роботи з учителями та батьками за підсумками анкетування

3.

Упровадження першого елементу шкільної системи медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання - курсу за вибором «Я у медіапросторі» (перший рік навчання) для учнів початкової школи

Директор школи

2017р.

Підвищення рівня медіграмотності учнів початкової школи

4.

Упровадження курсів за вибором «Основи медіаграмотності» для учнів середньої школи та курсу «Медіакультура» для учнів 10-го класу

Директор школи

2017р.

Підвищення рівня медіграмотності учнів середньої та старшої школи

5.

Розроблення програм семінарських і практичних занять для класних керівників, учителів- предметників із питань упровадження інтегрованої медіаосвіти

Директор школи

2017 р.

Програми семінарських і практичних занять для класних керівників, учителів- предметників із питань упровадження інтегрованої медіаосвіти

6.

Проведення засідань творчих робочих груп щодо технології впровадження медіаосвіти та функцій курсів за вибором «Я у медіапросторі», «»Основи медіа грамотності» та «Медіакультура» у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу.

Директор школи

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Підвищення медіа освітньої кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного впровадження

7.

Створення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання і поширення кращого педагогічного досвіду.

Директор школи

2018 р.

Електронні ресурси

8.

Організація та проведення Загальношікільного фестивалю буктрейлерів.

Голубнича І.М.

Жовтень 2017 р.

Розвиток акторських здібностей учнів, підвищення якості монтажу та зйомки.

9.

Організація роботи медіаклубу.

Голубнича І.М.

Щомісячно

Підвищення глядацької культури учнів.

10.

Створення майстерні мультфільмів.

Бондаренко С.Л.

Брижа Т.М.

Щомісячно

Розвиток анімаційних навичок

11.

Організація та проведення ІІ фестивалю медіатворчості учнів, вчителів та батьків.

Голубнича І.М.

Квітень 2017 р.

Підвищення медіанавичок учнів, вчителів та батьків.

12.

Проведення конкурсу відеопоезії.

Пліска Н.В.

Новак В.В.

Подольна Т.Г.

Голубнича І.М.

Гостіщева Л.В.

Листопад 2017 р.

Розвиток навичок виразного читання, навичок зйомки та монтажу учнів.

13.

Участь у районному, міському, обласному конкурсах журналістів «Дніпроюнпрес».

Голубнича І.М.

Січень, березень, квітень 2018 р.

Підвищення якості роботи шкільних журналістів.

14.

Здійснювати збір та розповсюдження інформації про шкільне життя в «Шкільних новинах»

Голубнича І.М.

Щотижнево

Досягти інформованості всіх учнів та батьків про шкільне життя.

15.

Поставити на якісно високий рівень роботу газети «Вести школьные».

Голубнича І.М.

Щомісячно

Досягти якісного відображення подій шкільного життя у прессі.

16.

Продовження роботи батьківського медіавсеобучу

Класні керівники

Раз на два місяці

Підвищення рівня медіаграмотності батьків.

17.

Підведення підсумків дослідно- експериментальної роботи на другому етапі.

Науковий керівник, директор школи

2018 р.

Науковий звіт

Звіт

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 122 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради

обласного експерименту «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання»

за І етап (підготовчий) січень – серпень 2017 р.

Констатувальна частина

1. Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс № 122 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради. Дніпро, вул. Кожедуба, 49. Email школи: nvk122@dnepredu.dp.ua. Сайт школи: http://nvk122.dnepredu.com.

2. Директор школи – Гостіщева Людмила Василівна. Телефон: 0968174542.

3. Бондаренко Людмила Анатоліївна – особа, відповідальна за експериментальну роботу в середній школі. Телефон: 0977388589.

Долгішева Вікторія Валентинівна – особа відповідальна за експериментальну роботу в початковій школі. Телефон: 0660506578.

4. Голубнича Ірина Миколаївна – вчитель, який викладає курс медіаосвітнього спрямування «Медіакультура». Освіта – вища, категорія – вища. Інші предмети, які викладає вчитель – російська мова та література (інтегрований курс). Підготовка з медіаосвіти – тренінги та семінари на базі ДОІППО в рамках Всеукраїнського експерименту по впровадженню медіаосвіти (2011 – 2016 р.р.). Телефон: 0988739013.

5. У 2016 – 2017 н.р. курс «Медіакультура» прослухали: 10-А клас – 30 учнів,  курс «Основи медіаграмотності» прослухали 8-А клас – 26 учнів, 8-Б клас – 21 учень. В 2017 – 2018 н.р. заплановано курс «Медіакультура» 10-А клас – 26 учнів, 8-А – 19 учнів, 8-Б – 27 учнів. Курс «Я у медіапросторі» заплановано у 2-А класі – 24 учня, 2-Б класі – 28 учнів.

6. Гуртки «Основи телебачення» та «Основи журналістики» веде Голубнича Ірина Миколаївна,  основний предметний профіль - російська мова та література (інтегрований курс).

Інші форми позакласної роботи медіаосвітнього спрямування в школі: газета «Вести школьные» – охоплено 15 учнів 7-11 класів, дослідницька робота МАН за медіаосвітньою тематикою – 1 учень.

7.     Конкурси медіаосвітнього спрямування в 2016 – 2017 н.р.:

Районний конкурс журналістів «Дніпроюнпрес» – 17 учнів; номінації – газета, відеовізитка. 

Міський конкурс журналістів «Дніпроюнпрес» – 12 учнів; номінації – газета, відеовізитка.

Обласний конкурс творчості юних журналістів «Юнтелепрес» – 19 учнів; номінації – газета, телебачення, фоторепортаж.

Міжнародний українсько-естонський конкурс устного рахунку «Mikcike» – майстер-клас «Шкільне телебачення» – 8 учнів

Участь у курсах для педагогів навчальної школи ДОІППО – практичне заняття «Шкільна газета, телебачення» – 7 учнів;

Обласний молодіжний конкурс PR і реклами «Кратив» – 4 учня.

Керівник конкурсних робіт – Голубнича Ірина Миколаївна.

8. Перелік заходів та ініціатив медіаосвітнього спрямування, проведених у школі:

Дата

Назва

Організатори

Коротка характеристика

27.04.2017

І загальношкільний фестиваль медіатворчості учнів, вчителів та батьків

Вчителі-предметники

Фестиваль дав можливість проявити медійні здібності та навички всім учням, вчителям-предметникам, батькам. Він стане традиційним у школі.

06.12.2016

Зйомки Mannequin Challenge до сторіччя школи.

Агаджанян К.

В зйомках приймали всі учні та вчителі школи. Відеоролик має 2300 переглядів на каналі YouTube.

15.05.2017

Круглий стіл для вчителів-предметників: «Підведення підсумків аналізу наукових та науково-практичних, педагогічних та психологічних літературних джерел із питань медіаосвіти».

Бондаренко Л.А.

Цей захід підвів підсумки вивчення педагогічних джерел з питань медіаосвіти вчителями-предметниками. Створено спільний кластер знань педагогів НВК №122.  

Раз на два місяці

Батьківський медіавсеобуч.

Класні керівники

Заняття сприяли підвищенню медіаграмотності батьків та розвитку їх творчих медіаздібностей.

24.09.2016

Зйомки програми «Знай наших» для 34 державного телеканалу.

Журналіст 34 телеканалу, Єгорова Г.І.

Двадцятихвилинний відеосюжет був присвячений історії нашої школи у зв’язку з її сторіччям.

21.03.2017

Медіаекскурсія до Києва (Перший національний канал, Музей новин ТСН).

Голубнича І.М.

Знайомство з українським телебаченням збагатило знання учнів в напрямку медіаосвіти

Жовтень, березень

Курси Веб 2.0 для вчителів.

Брижа Т.М.

Вчителі отримали практичні навички з ведення сайту та блогу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Рівень підтримки медіаосвітніх інновацій серед педагогічного колективу, батьків учнів – високий. Форми методичної підтримки, що надавались медіаосвіті у 2016 – 2017 н.р. на базі ДОІППО.

 

  Дата

Тема тренінгу

20.06.2017

 

Тематичні одноденні курси для педагогічних працівників експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів за проектом «Наскрізна медіаосвіта»

Тренінг «Організація практичної діяльності учнів початкових класів на заняттях медіа» (Інна Іванова, Антоніна Кожанова).

Тренінг «Медіаграмотність для вчителів та учнів» з досвіду 4-х денних тренінгів з медіаграмотності, організованих АУП та DW (Катерина Рижій).

16.05.2017

Тематичні одноденні курси для педагогічних працівників експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів за проектом «Наскрізна медіаосвіта».

03.04-07.04.2017

Тематичні курси для вчителів загальноосвітніх закладів «Методика викладання шкільних курсів медіаосвітнього спрямування в початковій школі».

04.04-08.12.2016

Проходження курсів вчителем хімії Бондаренко С.Л. «Медіадидактика. Методика використання медіа та ІКТ у викладацькій діяльності».

07.11-11.04.2017 н.р.

Проходження курсів вчителем інформатики Брижой Т.М., вчителем географії Бондаренко Л.А. «Створення медіатекстів освітнього призначення»

 

 

10.    Виступи у місцевих медіа.

Старшокласники НВК №122 на сцені відтворили життя жертви нацизму - Ізабелли Єльникової. https://www.youtube.com/watch?v=e7i8Q_nCfBo

Аналітична частина

КОНЦЕПЦІЯ РОБОТИ, ОЦІНКА РОБОТИ, ПЕСПЕКТИВИ.

1.  Особливості медіаосвітньої діяльності школи складаються з пріоритетних напрямків роботи: збір та розповсюдження інформації в «Шкільних новинах», створення відеороликів по предметам, батьківські медіапродукти, які відображають шкільне життя.

2. Шкільна концепція медіаосвіти «Кожному учню – медіаграмотність, від кожного учня  – медіатворчість».

Розширення медіаосвітньої роботи в таких формах: загальношкільні фестивалі буктрейлерів, відеопоезії, фестивалі мультфільмів, конкурси батьківської медіатворчості, конкурсі шкільних журналістів. Робота шкільного медіаклубу на якісно високому рівні. Організація медіаекскурсій на міські телеканали, до Києва на Перший національний канал.

Специфіка змістовного наповнення медіаосвіти в школі – на базі російської мови та літератури, медіаклубу, бібліотеки.

В 2017 – 2018 н.р. планується поширювати інтегровану медіаосвіту з іншими предметами – географією, літературою, українською літературою, історією, художньою культурою, хімією, англійською мовою. Теми: «Історія українського козацтва», «Сторінки української поезії», «Творчість І.С. Тургенева», «Лондон та його визначні місця», «Країни Європи», «Хімічні елементи».

Ставлення батьків до медіаосвіти достатньо відповідальне, вони готові до співпраці з вчителями та учнями. Місцева громада заінтересована в створенні медіапродуктів по національно-патріотичному вихованню учнів.

В 2017 – 2018 н.р. планується розробка інтегрованих уроків, планів-конспектів за темами: «Срібний вік: історія та література», «Історія розвитку українського телебачення», «Історія світової анімації».

У психологічному супроводі медіаосвіти задіяно психологічна служба. Вона охоплює тематичні напрями:

·Профілактика негативних психофізіологічних ефектів взаємодії з кіберпростором.

·Порушення, які виникають у нервової системи кіберкористувачів.

·Психологічні методи діагностики, корекції та профілактики інтернет-залежності.

Планується підготовка діагностичних, корекційних психологічних розробок на базі досліджень в 8-10 класах.

Педагоги планують підвищувати кваліфікацію за медіаосвітнім напрямом на базі ДОІППО (курси та тренінги).

3. Поки не вдалося досягти різноманіття медіапродуктів з різних предметів, низька медіактивність батьків.

Нові завдання:

·Досягти активності всіх вчителів-предметників в організації роботи на власних сайтах і в блогах.

· Зробити дистанційне навчання ефективною формою навчально-виховного процесу.

4.   В ході роботи стикнулися з такими труднощами: недостатня матеріально-технічна база, потрібні нові радіомікрофони, ще один фотоапарат з функцією камери.

   

Додатки

Програма роботи на ІІ (концептуально-діагностичний) етап (вересень 2017 – серпень 2018 р.).

Концептуально-діагностичний етап

(вересень 2017 р. - серпень 2018 р.)

пор.

Зміст

Відповідальний

Строки

виконання

Очікувані результати

1.

Проведення діагностики рівня медіакультури та ставлення учнів до впровадження в школі медіаосвітніх інновацій.

Директор школи, психолог

2017р.

Внесення змін до методичної роботи за підсумками діагностики рівня медіакультури учнів

2.

Проведення анкетування вчителів та батьків, вивчення сімейної медіакультури з метою виявлення готовності дорослих суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання

Директор школи, психолог, класні керівники

2017р.

Внесення змін до методичної роботи з учителями та батьками за підсумками анкетування

3.

Упровадження першого елементу шкільної системи медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання - курсу за вибором «Я у медіапросторі» (перший рік навчання) для учнів початкової школи

Директор школи

2017р.

Підвищення рівня медіграмотності учнів початкової школи

4.

Упровадження курсів за вибором «Основи медіаграмотності» для учнів середньої школи та курсу «Медіакультура» для учнів 10-го класу

Директор школи

2017р.

Підвищення рівня медіграмотності учнів середньої та старшої школи

5.

Розроблення програм семінарських і практичних занять для класних керівників, учителів- предметників із питань упровадження інтегрованої медіаосвіти

Директор школи

2017 р.

Програми семінарських і практичних занять для класних керівників, учителів- предметників із питань упровадження інтегрованої медіаосвіти

6.

Проведення засідань творчих робочих груп щодо технології впровадження медіаосвіти та функцій курсів за вибором «Я у медіапросторі», «»Основи медіа грамотності» та «Медіакультура» у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу.

Директор школи

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Підвищення медіа освітньої кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного впровадження

7.

Створення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання і поширення кращого педагогічного досвіду.

Директор школи

2018 р.

Електронні ресурси

8.

Організація та проведення Загальношікільного фестивалю буктрейлерів.

Голубнича І.М.

Жовтень 2017 р.

Розвиток акторських здібностей учнів, підвищення якості монтажу та зйомки.

9.

Організація роботи медіаклубу.

Голубнича І.М.

Щомісячно

Підвищення глядацької культури учнів.

10.

Створення майстерні мультфільмів.

Бондаренко С.Л.

Брижа Т.М.

Щомісячно

Розвиток анімаційних навичок

11.

Організація та проведення ІІ фестивалю медіатворчості учнів, вчителів та батьків.

Голубнича І.М.

Квітень 2017 р.

Підвищення медіанавичок учнів, вчителів та батьків.

12.

Проведення конкурсу відеопоезії.

Пліска Н.В.

Новак В.В.

Подольна Т.Г.

Голубнича І.М.

Гостіщева Л.В.

Листопад 2017 р.

Розвиток навичок виразного читання, навичок зйомки та монтажу учнів.

13.

Участь у районному, міському, обласному конкурсах журналістів «Дніпроюнпрес».

Голубнича І.М.

Січень, березень, квітень 2018 р.

Підвищення якості роботи шкільних журналістів.

14.

Здійснювати збір та розповсюдження інформації про шкільне життя в «Шкільних новинах»

Голубнича І.М.

Щотижнево

Досягти інформованості всіх учнів та батьків про шкільне життя.

15.

Поставити на якісно високий рівень роботу газети «Вести школьные».

Голубнича І.М.

Щомісячно

Досягти якісного відображення подій шкільного життя у прессі.

16.

Продовження роботи батьківського медіавсеобучу

Класні керівники

Раз на два місяці

Підвищення рівня медіаграмотності батьків.

17.

Підведення підсумків дослідно- експериментальної роботи на другому етапі.

Науковий керівник, директор школи

2018 р.

Науковий звіт

   

Творчі роботи учнів

1.       Зйомки Mannequin Challenge. https://www.youtube.com/watch?v=BgThEFlmqMw

2.       Випуск новин НВК №122, присвячений тренінгу "Шкільне телебачення". https://www.youtube.com/watch?v=hwfUbycLXQQ&feature=youtu.be

3.       Міжнародний проект «Міксіке в Україні».  https://www.youtube.com/watch?v=lQqy_HxXdns

4.      Видеосюжет «Легко ли быть молодым». https://youtu.be/ZhQ1V_bH09A

5.       Газета «Вести школьные». https://drive.google.com/file/d/0B7ei4N9JLZRDalFqaGtTRzBrbFE/view

6.       Скрайбінг «Сімейний бюджет». https://youtu.be/SD4d4c5fZpQ

7.       Відеофільм «Алюміній». https://youtu.be/ExOCyzxCJt0

8.       Відеофільм «Менделеев». https://youtu.be/8jfdmXYuPvw

9.       Відеофільм «В гостях у 5-Б». https://youtu.be/0oO1qF7C1_w