Дошкільне відділення. Засідання МО

16 жовт. 2019
"Використання інноваційних технологій в освітньому процесі, як ефективного засобу пізнавального розвитку дошкільників"

                

16 жовтня 2019 року в дошкільному відділенні відбулося засідання МО вихователів за темою "Використання інноваційних технологій, як ефективного засобу пізнавального розвитку дошкільників". Вихователь І середньої групи Сташко Раїса Олегівна провела майстер - клас "Мнемотехніка в дитячому садку. Тактильні дощечки та піктограми, як засіб розвитку мовлення та асоціативного мислення". Ознайомила вихователів з поняттям "мнемотехніка", надала історичну довідку про виникнення мнемотехніки, як науки. У роботі з дітьми своєї групи використовує у корекційно - розвітковій  роботі  для розвитку мовлення, що дозволяє дітям ефективніше сприймати і обробляти зорову інформацію, перекодовувати, зберігати, відтворювати її у відповідності з поставленими завданнями. У ході роботи ознайомила колег з прийомами "Аналогія". Провела практичні заняття  по використанню прийомів "Піктограма" (схематичне зображення спрошенними малюнками), вивчення вірша "Дзень - дзелень біжить трамвайчик" та з прийомом "Тактильний" (робота з тактильними дощечками). Вихователям надала сюжет української народної казки "Рукавичка", який треба було відтворити за допомогою тактильних дощечок. 

Вихователь І середньої групи Цатурян Ганна Іванівна обмінялась досвідом роботи по використанню ігрових прийомів в процесі формування загального розвитку мовлення. Надала рекомендації по використанню нетрадиційних прийомів  "Мікрофон", "Зоопарк" для поповнення словникового запасу дітей дошкільного віку під час організації спостережень на прогулянках та організації рухливих ігор. 

Практичний психолог Трефілова Олена Миколаївна надала консультацію за темою "Агресивна поведінка дитини дошкільного віку: причини, шляхи подолання". Ознайомила з видами агресії, причинами агресивної поведінки та чинниками, що впливають на появу агресії. Надала рекомендації вихователям щодо організації роботи з агресивними дітьми, навела приклади ігрових прийомів для зняття емоційної та м'язової напруги. Після консультації відповіла на запитання вихователів.