10-11 класи

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Навчально – виховний комплекс  №122

«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад»

Дніпропетровської міської ради на 2020-2021 навчальний рік

ІІІ ступінь

10-А клас – за Типовим навчальним планом ІІІ ступеня для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою корінного народу  або національної меншини, затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018 р № 408, таблиця 2 до Типової освітньої програми з урахуванням таблиці 3.

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

Базові предмети

27

Українська мова

2

Українська  література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова

2

Історія України 

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

3

Інформатика

1.5

Мистецтво

1.5

Технології

-

Профільний предмет: економіка

3

Разом:

27+3+3

Додаткові години  на окремі базові предмети

5

 (математика)

2

Історія України 

0,5

МСП

1,5

Географія

0,5

Хімія

0,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Навчально – виховного комплексу №122

«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад»

Дніпропетровської міської ради на 2020-2021 навчальний.рік

ІІІ ступінь

11А клас - за Типовим навчальним планом ІІІ ступеня для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою корінного народу  або національної меншини, затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018 р № 408, таблиця 2 до Типової освітньої програми з урахуванням таблиці 3

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11

Базові предмети

26

Українська мова

2

Українська  література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова

2

Історія України 

1,5

Всесвітня історія

1

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

Біологія і екологія

2

Географія

1

Фізика і астрономія

4

Хімія

2

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

3

Інформатика

1.5

Мистецтво

1.5

Технології

-

Профільний предмет: економіка

3

Разом:

26+3+3

Додаткові години  на профільні предмети,

6

Додаткові години на індивідуальні заняття з українська мова ЗНО

1

Додаткові години на індивідуальні заняття з історії України ЗНО

1

Додаткові години  на окремі базові предмети (математика)

2

Додаткові години на індивідуальні заняття з математики  ЗНО

1

МСП

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

 

  В.о.директор НВК № 122                                                                  Є.Б.Тиханова