Нормативно-правові документи

Накази та постанови Кабінету Міністрів України
2017-2018 навчальний рік
Закон «Про загальну середню освіту»

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ МІСТИТЬ БАЗУЄТЬСЯ НА КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ СКЛАДАЄТЬСЯ З ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», ЗАКОНУ «ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ», ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ. ЗАКОН ВИЗНАЧАЄ ПРАВОВІ, ФІНАНСОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Є:
- ВИКОНАННЯ ВИМОГ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ПОДАЛЬШОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;
- ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ, СВІТОГЛЯДУ, РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ УЧНЯ ТА НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ;
- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУПНІСТЬ ТА БЕЗОПЛАТНІСТЬ ЗДОБУТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ;
- РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА УЧНІВ НА ВІЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА СВІТОГЛЯДНИХ ПЕРЕКОНАНЬ;
- ВИЗНАЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ.

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА – ЦЕ ПРОЦЕС ОВОЛОДІННЯ УЧНЯМИ НЕОБХІДНИХ ЗНАНЬ, ПОГЛЯДІВ ТА СВІТОБАЧЕННЯ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ФІЗИЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ЗАСАДАХ ГУМАНІЗМУ, ВЗАЄМОПОВАГИ МІЖ НАЦІЯМИ, НАРОДАМИ В ІНТЕРЕСАХ РОДИНИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ. ЗАКОНОМ ВСТАНОВЛЕНО ТЕРМІН НАВЧАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ (ПЛАНИ ТА НАВАНТАЖЕННЯ УЧНІВ), ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

"ПРО ОСВІТУ"

"ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ"

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ:

"ПРО ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ"

"ПРО ДЕРЖАВНУ ПРЕМІЮ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ"

"ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ДОКТРИНУ РОЗВИТКУ ОСВІТИ"

АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВ:

ВІД 5 КВІТНЯ 1994 Р. N 228 "ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 12 КВІТНЯ 2000 Р. N 646 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ З ОБЛІКУ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ"

ВІД 27 СЕРПНЯ 2010 Р. N 777 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІЙ ОКРУГ "

ВІД 27 СЕРПНЯ 2010 Р. N 778 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"

ВІД 14 ЧЕРВНЯ 2000 Р. N 963 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПОСАД ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ"

ВІД 8 СЕРПНЯ 2007 Р. N 1019 "ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ "

ВІД 5 ЖОВТНЯ 2009 Р. N 1121 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРУПУ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ"

ВІД 20 ЛИПНЯ 2004  N 601 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 28 БЕРЕЗНЯ 2002 Р. N 379 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ "ВЧИТЕЛЬ"

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА:

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 1540 ВІД 29.12.2014 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ЕКСПЕРТІВ» (ДОДАТОК 1, ДОДАТОК 2)

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 1516 ВІД 25.12.2014 Р. «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОДАТОК ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 10.12.2014 №14 54»

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 1495 ВІД 22.12.2014 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ 4-Х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ»

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 1317 ВІД 14.11.2014 «ПРО ЗАВЕРШЕННЯ І (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧОГО) ЕТАПУ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ НА БАЗІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 142 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 664 ВІД 29.05.2014 "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІД 03.04.2012 Р. № 409"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 648 ВІД 27.05.2014 "ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ПРАКТИКИ СТВОРЕННЯ ТА ВИМАГАННЯ ВІД ДОШКІЛЬНИХ, ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, ПРОФЕСІЙНО - ТЕХНІЧНИХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЗВІТНОСТІ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНОЇ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 542 ВІД 5.05.2014 Р. «ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ НА БАЗІ ГОЛОВ’ЯТИНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 225 ВІД 14.03.2014 "ПРО СКАСУВАННЯ НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ ВІД 21.10. 2013 Р. № 1456"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 1723 ВІД 09.12.2013 "ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ САНАТОРНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 1222 ВІД 21.08.2013 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОРІЄНТОВНИХ ВИМОГ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ІЗ БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 996 ВІД 30.08.2011 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОРІЄНТОВНИХ ВИМОГ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 1550 ВІД 04.11.2013 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 1456 ВІД 21.10.2013 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 528 ВІД 03.05.2012 ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 11 ТРАВНЯ 2012 Р. ЗА № 750/21063 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ «ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ» ТА СРІБНУ МЕДАЛЬ «ЗА ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ»"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 921 ВІД 17.08.2012 ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 03 ВЕРЕСНЯ 2012 Р. ЗА № 1482/21794 "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 20.02.2002 № 128"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 664 ВІД 06.06.2012 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІІ СТУПЕНЯ"

ВІД 30.08.2011 № 996 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОРІЄНТОВНИХ ВИМОГ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"

ВІД 22.11.2011 № 1343 " ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ СИСТЕМИ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 26.01.2011 № 58 "ПРО  ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ"

ВІД 20.02.2002 № 128 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМАТИВІВ НАПОВНЮВАНОСТІ ГРУП ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (ЯСЕЛ-САДКІВ) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ, КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ (ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ), ГРУП ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ І ВИХОВНИХ ГРУП ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХЗАКЛАДІВ УСІХ ТИПІВ ТА ПОРЯДКУ ПОДІЛУ КЛАСІВ НА ГРУПИ ПРИ ВИВЧЕННІ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ"

ВІД 19.06.2003 № 389 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ (УЧНІВ, ВИХОВАНЦІВ) ДО ГІМНАЗІЙ, ЛІЦЕЇВ, КОЛЕГІУМІВ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ  ШКІЛ (ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ)"

ВІД 02.06.2004 № 440 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКІ КОМІТЕТИ (РАДИ) ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ"

ВІД 16.08.2004 № 658 "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, ДОШКІЛЬНИХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 23.08.2011 № 988 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС РУКОПИСІВ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 08.09.2011 № 1034 "ПРО ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ МЕМОРАНДУМУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО З ПАТ «КИЇВСТАР»"

ВІД 12.09.2011 № 1050 "ПРО НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 1-4 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 14.09.2011 № 1063 "ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ РУКОПИСІВ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 09.12.2009 № 1114 "ПРО  ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ КАБІНЕТ З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 23.11.2010 № 1116 "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РОЗДІЛУ VІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДСУМКОВУАТЕСТАЦІЮ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"

ВІД 20.01.2010 № 20 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАХОДІВ НА ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ ВІД 5 ЖОВТНЯ 2009 Р. №1622-Р «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ, ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ПЕРІОД ДО 2012 РОКУ»"

ВІД 21.01.2009 № 30 "ПРО ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ"

ВІД 01.06.2010 № 521 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ"

ВІД 07.04.2005 № 204 "ПРО ПРИЙОМ ДІТЕЙ ДО 1 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 06.10.2010 № 930 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ"

ВІД 23.08.2011 № 988 "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС РУКОПИСІВ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ УЧНІВ 1 - 4 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 13.04.2011 № 329 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"

ЛИСТИ МІНІСТЕРСТВА:

ЛИСТ МОН УКРАЇНИ ВІД 16.02.2016 № 1/9-80 «ЩОДО АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

ЛИСТ МОН УКРАЇНИ ВІД 02.04.2015 № 1/9-169 "ПРО ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ "

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА № 1/9 - 586 ВІД 11.11.2014 "ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ВЧИТЕЛЕМ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОШУКОВОЇ РОБОТИ"

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА № 1/9-494 ВІД 26.09.2014 "ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ТА РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ"

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА № 1/9-495 ВІД 26.09.2014 «ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ»

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА №1/9-433 ВІД 29.08.2014 "МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАДСИЛАЄ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ У 6 КЛАСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ. "

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА №1/9-425 ВІД 26.08.2014 "ПРО ПЕРЕЛІКИ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЩО МАЄ ВІДПОВІДНИЙ ГРИФ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ"

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА № 1/9-417 ВІД 19.08.2014 "ПРО НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ"

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА № 1/9-343 ВІД 01.07.2014 "ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І ВИВЧЕННЯ БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ"

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА № 1/9-319 ВІД 16.06.2014 "ПРО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ, ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА №1/9-303 ВІД 11.06.2014 "ПРО НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ТА СТРУКТУРУ 2014/2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ"

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА № 1/9-74 ВІД 28.01.2014 "ЩОДО КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА № 1/9-72 ВІД 28.01.2014 "ПРО НЕДОПУЩЕННЯ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НАДМІРНИМ ОБСЯГОМ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ"

№ 1/9-231 ВІД 02.04.2010 "ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПРИРОДНИЧОГО ІНТЕРАКТИВНОГО КОНКУРСУ “КОЛОСОК-2009” ТАОРГАНІЗАЦІЮ  КОНКУРСУ “КОЛОСОК-2010"

№ 1/9-750 ВІД 22.10.2010 "ПРО ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО МАТЕМАТИЧНОГО КОНКУРСУ "КЕНГУРУ" ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФІЗИЧНОГО КОНКУРСУ "ЛЕВЕНЯ" У 2011 РОЦІ"

№ 1/9-455 ВІД 09.06.2011 "ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКЦІЇ "ДАЙ РУКУ, ПЕРШОКЛАСНИКУ!"

№ 1/9-556 ВІД 21.07.2011 "ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГОПРОЦЕСУ У 2011/2012 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ"