Нормативно-правові документи

Нормативно-правові документи 

Закон України про освіту:      http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/

Закон України про повну загальну середню освіту:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Лист МОН України № 1/11-5966 від 01.07.2019 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році»

Переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році

Лист МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 “Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019-2020 н.р.”

Лист МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»

Лист МОН України від 18.07.2019 №1/9-462  “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 навчальному році”

Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок

Лист МОН України від 22.07.2019 №1/9-471 “Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу”

Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році

Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Сценарії Першого уроку 2019/2020 навчальному році

Збірник календарно-тематичних планувань для 1 класу (НУШ) на 2019-2020 н.р.

Накази та постанови Кабінету Міністрів України
 

Державні стандарти. Нова українська школа

! Постанова КМУ від 21.02.2017 №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти“ (застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти).

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

! Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

! Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».


Освітні та навчальні програми

Освітня програма Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 на 2018 -2019 н.р.

! Додаток. Робочий навчальний план на 2018 - 2019 н.р.

! Додаток. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

! Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти».


! Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 5-9 класи

! Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня 2-4 класи

! Наказ МОН № 406 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 11 класи

! Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 10 класи

Наказ МОН № 1081 від 21.07.2017 року Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)


ВСІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 1-4 класів

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 5-9 класів

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 10-11 класів

 


Викладання навчальних предметів

! Лист МОН № 1/9-415 від 03.07.18 року "Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році"

! Лист ІМЗО № 22.1/10-2573 від 19.07.18 року Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік

Лист МОН № 1/9-364 від 12.07.16 року "Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році"

! Лист МОН від 20.08.2018 № 1/9-503 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти”


Початкова школа

! Наказ Мінсоцполітики № 1143 від 10.08.2018 року Пpo затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»

! Наказ МОН від 23.03.2018 № 283 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи"

! Наказ МОН № 1021 від 13.07.2017 року Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня

! Лист МОН № 1/9-190 від 02.04.18 року Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи

Наказ МОН від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Наказ МОН № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 року Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти

Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Основна, старша школа

Наказ МОН № 804 від 07 червня 2017 року Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 5-9 класів

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 10-11 класів

Наказ МОН від 14.07.2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

! Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (5-10 класи)

Наказ МОН від 13 квітня 2011 року №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (11 класи)


Ведення документації

Наказ МОН від 03.06.2008 №_496 "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН № 240 від 23 черня 2000 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів», відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655.

Наказ МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності".

Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури (Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580).


Робота з обдарованими учнями

! Наказ МОН № 554 від 31.05.2018 року Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2018/2019 навчальному році

! Наказ МОН України №849 від 02.08.2018 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”


Навчальні кабінети

Наказ МОН України від 13.02.2018 №137«Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи».

Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 09 грудня 2009 р. №1114 "Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 14 грудня 2012 № 1423 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 22.06.2016 №704 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів"

НОВЕ! Наказ МОН від 26.06.2017 року № 709 Про визнання такими, що втратили чинність,Державні санітарні правила та норми «Влаштуванняі обладнання кабінетів комп'ютерної технікив навчальних закладах та режим праці учнівна персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98.

! Наказ Мінсоцполітики № 207 від 14.02.2018 року Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями


Виховання

Наказ МОН № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»;

Наказ МОНвід 07 вересня 2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

Лист МОН 1/9-413 від 27.07.17 року Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

Лист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 “Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”

Наказ МОН № 768 від 16 липня 2015 року "Про національно-патріотичне виховання в системі освіти"

Перелік програм виховної роботи, рекомендованих МОН України та науково-методичною радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

Соціально-психологічна служба

! Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України"

! Лист МОН № 1/9-487 від 07.08.2018 року Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018/19 н.р.

! Наказ МОН № 609 від 08.06.2018 року Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти

! Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству"

Перший урок у 2018-2019 н.р.

Відповідно листа Міністерства освіти і науки України№1/11-8466 від 09.08.2018 року тему Першого уроку у 2018-2019 навчальному році педагоги обирають самостійно, вчитель може провести Перший урок за власним сценарієм.

Бажано,щоб тема Першого уроку вміщала в собі орієнтири, які спрямують дітей у подальшому житті, допоможуть сформувати активну громадянську позицію та патріотичні почуття.

Для початкових — 1-4-х класів, доречними стануть такі теми:

«Діти об’єднують Україну»,«Рідний край – земний рай».

Учням 5-9-х класів можна запропонувати більш серйозні теми, що стосується важливих громадянських, екологічних чи інтеграційних процесів, наприклад:

«Українці співтворці Європейської культури», «Україно, тобі є що сказати світові», «Екологічна культура та збалансований розвиток суспільства», «Повага до європейських цінностей», «Цінності сучасного світу».

Для 10-11-х класів корисними будуть обговорення на теми:

 

«100 років боротьби», «Україна в контексті Європейської культурної спадщини», «Роль молодих в демократичних перетвореннях», «Етнічна палітра України», «Чи людством бути люди ще спроможні».

Накази та постанови Кабінету Міністрів України
2017-2018 навчальний рік
Закон «Про загальну середню освіту»

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ МІСТИТЬ БАЗУЄТЬСЯ НА КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ СКЛАДАЄТЬСЯ З ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», ЗАКОНУ «ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ», ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ. ЗАКОН ВИЗНАЧАЄ ПРАВОВІ, ФІНАНСОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Є:
- ВИКОНАННЯ ВИМОГ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ПОДАЛЬШОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;
- ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ, СВІТОГЛЯДУ, РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ УЧНЯ ТА НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ;
- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУПНІСТЬ ТА БЕЗОПЛАТНІСТЬ ЗДОБУТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ;
- РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА УЧНІВ НА ВІЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА СВІТОГЛЯДНИХ ПЕРЕКОНАНЬ;
- ВИЗНАЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ.

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА – ЦЕ ПРОЦЕС ОВОЛОДІННЯ УЧНЯМИ НЕОБХІДНИХ ЗНАНЬ, ПОГЛЯДІВ ТА СВІТОБАЧЕННЯ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ФІЗИЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ЗАСАДАХ ГУМАНІЗМУ, ВЗАЄМОПОВАГИ МІЖ НАЦІЯМИ, НАРОДАМИ В ІНТЕРЕСАХ РОДИНИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ. ЗАКОНОМ ВСТАНОВЛЕНО ТЕРМІН НАВЧАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ (ПЛАНИ ТА НАВАНТАЖЕННЯ УЧНІВ), ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

"ПРО ОСВІТУ"

"ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ"

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ:

"ПРО ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ"

"ПРО ДЕРЖАВНУ ПРЕМІЮ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ"

"ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ДОКТРИНУ РОЗВИТКУ ОСВІТИ"

АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВ:

ВІД 5 КВІТНЯ 1994 Р. N 228 "ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 12 КВІТНЯ 2000 Р. N 646 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ З ОБЛІКУ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ"

ВІД 27 СЕРПНЯ 2010 Р. N 777 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІЙ ОКРУГ "

ВІД 27 СЕРПНЯ 2010 Р. N 778 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"

ВІД 14 ЧЕРВНЯ 2000 Р. N 963 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПОСАД ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ"

ВІД 8 СЕРПНЯ 2007 Р. N 1019 "ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ "

ВІД 5 ЖОВТНЯ 2009 Р. N 1121 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРУПУ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ"

ВІД 20 ЛИПНЯ 2004  N 601 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 28 БЕРЕЗНЯ 2002 Р. N 379 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ "ВЧИТЕЛЬ"

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА:

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 1540 ВІД 29.12.2014 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ЕКСПЕРТІВ» (ДОДАТОК 1, ДОДАТОК 2)

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 1516 ВІД 25.12.2014 Р. «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОДАТОК ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 10.12.2014 №14 54»

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 1495 ВІД 22.12.2014 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ 4-Х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ»

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 1317 ВІД 14.11.2014 «ПРО ЗАВЕРШЕННЯ І (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧОГО) ЕТАПУ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ НА БАЗІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 142 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 664 ВІД 29.05.2014 "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІД 03.04.2012 Р. № 409"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 648 ВІД 27.05.2014 "ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ПРАКТИКИ СТВОРЕННЯ ТА ВИМАГАННЯ ВІД ДОШКІЛЬНИХ, ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, ПРОФЕСІЙНО - ТЕХНІЧНИХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЗВІТНОСТІ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНОЇ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 542 ВІД 5.05.2014 Р. «ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ НА БАЗІ ГОЛОВ’ЯТИНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 225 ВІД 14.03.2014 "ПРО СКАСУВАННЯ НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ ВІД 21.10. 2013 Р. № 1456"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 1723 ВІД 09.12.2013 "ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ САНАТОРНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 1222 ВІД 21.08.2013 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОРІЄНТОВНИХ ВИМОГ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ІЗ БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 996 ВІД 30.08.2011 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОРІЄНТОВНИХ ВИМОГ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 1550 ВІД 04.11.2013 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 1456 ВІД 21.10.2013 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 528 ВІД 03.05.2012 ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 11 ТРАВНЯ 2012 Р. ЗА № 750/21063 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ «ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ» ТА СРІБНУ МЕДАЛЬ «ЗА ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ»"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 921 ВІД 17.08.2012 ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 03 ВЕРЕСНЯ 2012 Р. ЗА № 1482/21794 "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 20.02.2002 № 128"

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА № 664 ВІД 06.06.2012 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІІ СТУПЕНЯ"

ВІД 30.08.2011 № 996 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОРІЄНТОВНИХ ВИМОГ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"

ВІД 22.11.2011 № 1343 " ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ СИСТЕМИ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 26.01.2011 № 58 "ПРО  ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ"

ВІД 20.02.2002 № 128 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМАТИВІВ НАПОВНЮВАНОСТІ ГРУП ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (ЯСЕЛ-САДКІВ) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ, КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ (ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ), ГРУП ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ І ВИХОВНИХ ГРУП ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХЗАКЛАДІВ УСІХ ТИПІВ ТА ПОРЯДКУ ПОДІЛУ КЛАСІВ НА ГРУПИ ПРИ ВИВЧЕННІ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ"

ВІД 19.06.2003 № 389 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ (УЧНІВ, ВИХОВАНЦІВ) ДО ГІМНАЗІЙ, ЛІЦЕЇВ, КОЛЕГІУМІВ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ  ШКІЛ (ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ)"

ВІД 02.06.2004 № 440 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКІ КОМІТЕТИ (РАДИ) ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ"

ВІД 16.08.2004 № 658 "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, ДОШКІЛЬНИХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 23.08.2011 № 988 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС РУКОПИСІВ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 08.09.2011 № 1034 "ПРО ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ МЕМОРАНДУМУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО З ПАТ «КИЇВСТАР»"

ВІД 12.09.2011 № 1050 "ПРО НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 1-4 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 14.09.2011 № 1063 "ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ РУКОПИСІВ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 09.12.2009 № 1114 "ПРО  ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ КАБІНЕТ З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 23.11.2010 № 1116 "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РОЗДІЛУ VІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДСУМКОВУАТЕСТАЦІЮ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"

ВІД 20.01.2010 № 20 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАХОДІВ НА ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ ВІД 5 ЖОВТНЯ 2009 Р. №1622-Р «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ, ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ПЕРІОД ДО 2012 РОКУ»"

ВІД 21.01.2009 № 30 "ПРО ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ"

ВІД 01.06.2010 № 521 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ"

ВІД 07.04.2005 № 204 "ПРО ПРИЙОМ ДІТЕЙ ДО 1 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 06.10.2010 № 930 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ"

ВІД 23.08.2011 № 988 "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС РУКОПИСІВ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ УЧНІВ 1 - 4 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ВІД 13.04.2011 № 329 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"

ЛИСТИ МІНІСТЕРСТВА:

ЛИСТ МОН УКРАЇНИ ВІД 16.02.2016 № 1/9-80 «ЩОДО АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

ЛИСТ МОН УКРАЇНИ ВІД 02.04.2015 № 1/9-169 "ПРО ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ "

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА № 1/9 - 586 ВІД 11.11.2014 "ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ВЧИТЕЛЕМ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОШУКОВОЇ РОБОТИ"

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА № 1/9-494 ВІД 26.09.2014 "ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ТА РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ"

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА № 1/9-495 ВІД 26.09.2014 «ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ»

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА №1/9-433 ВІД 29.08.2014 "МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАДСИЛАЄ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ У 6 КЛАСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ. "

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА №1/9-425 ВІД 26.08.2014 "ПРО ПЕРЕЛІКИ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЩО МАЄ ВІДПОВІДНИЙ ГРИФ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ"

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА № 1/9-417 ВІД 19.08.2014 "ПРО НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ"

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА № 1/9-343 ВІД 01.07.2014 "ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І ВИВЧЕННЯ БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ"

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА № 1/9-319 ВІД 16.06.2014 "ПРО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ, ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА №1/9-303 ВІД 11.06.2014 "ПРО НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ТА СТРУКТУРУ 2014/2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ"

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА № 1/9-74 ВІД 28.01.2014 "ЩОДО КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА № 1/9-72 ВІД 28.01.2014 "ПРО НЕДОПУЩЕННЯ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НАДМІРНИМ ОБСЯГОМ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ"

№ 1/9-231 ВІД 02.04.2010 "ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПРИРОДНИЧОГО ІНТЕРАКТИВНОГО КОНКУРСУ “КОЛОСОК-2009” ТАОРГАНІЗАЦІЮ  КОНКУРСУ “КОЛОСОК-2010"

№ 1/9-750 ВІД 22.10.2010 "ПРО ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО МАТЕМАТИЧНОГО КОНКУРСУ "КЕНГУРУ" ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФІЗИЧНОГО КОНКУРСУ "ЛЕВЕНЯ" У 2011 РОЦІ"

№ 1/9-455 ВІД 09.06.2011 "ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКЦІЇ "ДАЙ РУКУ, ПЕРШОКЛАСНИКУ!"

№ 1/9-556 ВІД 21.07.2011 "ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГОПРОЦЕСУ У 2011/2012 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ"