Протидія булінгу

НАКАЗ НВК №122 «Про протидію булінгу»

ПЛАН ЗАХОДІВ

КЗО "НВК № 122" ДМР  щодо протидії булінгу

Тема заходу та форма проведення

Термін проведення

Відповідальні

Примітка

Наради при директорі ознайомлення з нормативно-правовою базою, методичними рекомендаціями

постійно

Заступник директора з ВР 

 

Батьківські збори, форуми, «круглі столи»(тощо) на тему протидії булінгу в освітньому середовищі

двічі на рік

Заступник директора з ВР 

Соціальний педагог

Практичний психолог

Класні керівники

 

Оприлюднення на дошках оголошень, при проведенні інструктажів для всіх працівників закладу:

- правил поведінки здобувачів освіти в закладі освіти;

- плану заходів закладу освіти, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню);

- процедури подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти (форма заяви, примірний зміст, терміни та процедуру розгляду відповідно до законодавства тощо).

Постійно

 Соціальний педагог

 

Оприлюднення телефонів довіри на дошках оголошень, веб-сайті школи , зокрема:

- дитяча лінія 116 111 або -0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);

- гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;

- гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;

- Уповноважений Верховної ради з прав людини 0 800 50 17 20;

- Уповноважений президента з прав дитини 044 255 76 75;

- центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;

- Національна поліція України 102.

Постійно

Соціальний педагог

 

Проведення виховних заходів, профілактичної роботи, використовуючи матеріали сайту МОН України:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu 

https://mon.gov.ua/ua/tag/protidiya-bulingu

Впродовж року

Класні керівники 1-11 класів

 

Проходження безкоштовних курсів «Недискримінаційний підхід у навчанні» на сайті EdEra, «Протидія та попередження булінгу в закладах освіти» (освітня платформа «PROMETHEUS»), онлайн-курси: "Безпечна і дружня до дитини школа", "Основи здоров'язбережної компетентності", "Вчимося жити разом", "Освіта на основі життєвих навичок".

Постійно

Педагогічні працівники

 

Проведення занять з елементами тренігу, переглядом та обговоренням тематичних відеосюжетів  для учнів 1-10 класів щодо ненасильницьких методів поведінки та виховання, вирішення конфліктів, формування уміння управляти  власними емоціями та подолання стресу.

Впродовж року

Соціальний педагог

Практичний психолог

Класні керівники 1-11 класів

 

Запровадження та проведення консультаційних годин  у практичного психолога  (скриньок довіри тощо)

Постійно

Психологи

Стоволосова І.С.

Шаповал О.В.

Соціальний педагог

Тиханова Є.Б

 

 Організація  регулярної перевірки приміщень, території закладу освіти з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу (цькування) та організацію належних заходів безпеки (спостереження за місцями  загального користування: їдальнею, коридорами, роздягальнями, ігровими та спортивними майданчиками, шкільним подвір’ям та технічними   приміщеннями)

Постійно

Директор 

Заступники директора з НВР 

Соціальний педагог

 

 Проведення зустрічей з представниками (інспекторами) з ювенальної превенції сектору превенції. Інформаційно-просвітницька робота шкільного офіцера поліції

Щорічно

Соціальний педагог 

 

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

 

Психологи, педагоги

 

Надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або потерпіли від булінгу

За потребою

Практичні психологи

Соціальний педагог

 

Співпраця з громадськими організаціями: "ЛаСтрада-Україна" , Український фонд "Благополуччя дітей" 

Постійно

Соціальний педагог

 

Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

– спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

– опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

– психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

– соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

– визначення рівня тривоги та депресії учнів.

Протягом року

Психологи

Соціальний педагог

 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО

ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви

про випадки булінгу (цькування)

1.Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

3.Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

4.До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

5.Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

1.   Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.

2.   Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

3.   Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

       4.  Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.