Кадровий склад закладу

 

Відомості

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної  середньої освіти відповідного рівня

  1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності  за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти

 

 

Педагогічні працівники

Необхідна кількість,

осіб

Фактична кількість,

осіб

Відсоток потреби

мають наукове звання

Педагогічні працівники, усього

51

47

8%

-

у тому числі ті, що:

мають відповідну освіту

 

 

 

 

 

47

 

 

8%

-

Працюють у закладі освіти за сумісництвом

 

9

-

-