eTwinning

 

eTwinning – це найбільша спільнота шкіл Європи. Програма забезпечує діяльність інтернет-платформи для вчителів, на базі якої європейські школи реалізують спільні онлайн-проекти.

Запуск eTwinning відбувся у 2005 році. Спочатку до програми входили лише ті країни, що були членами чи кандидатами на вступ до ЄС, або членами Європейської асоціації вільної торгівлі. Та 2013 року на базі Східного Партнерства Європейського Союзу до програми залучено сусідні країни в межах спеціально створеної платформи eTwinning Plus: Україну, Грузію, Молдову, Вірменію, Азербайджан і Туніс.

Школи-учасниці програми створюють спільні онлайн-проекти, що об’єднують кілька предметів, розвивають навички володіння іноземними мовами та використання інформаційно-комунікаційних технологій. Під час роботи над проектами учні стають не просто учасниками, а командами, кожна з яких має виконати частину спільних завдань.

Ще 2006 року Європарламент розробив документ, де були сформульовані ключові компетентності, необхідні для успіху в сучасному світі. Після чого було поставлено стратегічну ціль – побудувати навчання на базі компетентністного підходу. Майданчиком для реалізації цієї ідеї і стала програма eTwinning.

8 ключових компетентностей ХХІ століття, які визначив Євросоюз:

  1. Уміння спілкуватися рідною мовою;

  2. Уміння спілкуватися іноземними мовами;

  3. Математична та базові компетентності в природничій та технологічній галузях;

  4. Iнформаційно-комунікаційна;

  5. Уміння вчитися;

  6. Соціальна та громадянська;

  7. Підприємницька та лiдерська;

  8. Культурна обізнаність та розумiння специфіки вираження рiзних культур.

Як бачимо, ці компетентності лягли також і в основу базових компетентностей Нової української школи.

На розвиток цих компетентностей направлений один із проєктів міжнародної спільноти eTwinning «Здорове харчування=здорова людина» (Healthy food = healthy individual), в якому беруть участь вчителі та учні з Туреччини, Азербайджану, України (представники нашої школи).

Віковий діапазон учнів:6-11 років

Предмети навчання: Біологія, Дослідження здоров’я, Предмети дошкільної освіти, Предмети початкової школи, Суспільствознавство/Соціологія.

Професійно-технічні предмети викладання:Громадське харчування та туризм,

Харчова промисловість, Наука про харчування

Ключові компетентності:

Уміння спілкуватися іноземними мовами;

Математична та базові компетентності в природничій та технологічній галузях;

Iнформаційно-комунікаційна;

Уміння вчитися;

Соціальна та громадянська;

Культурна обізнаність та розумiння специфіки вираження рiзних культур.

Мета проєкту:

1.Розвивати та вдосконалювати здатність учнів пояснювати взаємозв’язок між життям людини та їжею.

2.Розвивати та вдосконалювати розуміння учнів про склад їжі та про здорове і збалансоване харчування.

3.Розвивати та вдосконалювати знання учнів про небезпеку ожиріння та про переробку харчових відходів.

4.Профілактика шкідливого впливу паління та вживання алкоголю.

5.Виховання учня як самостійної та впевненої у собі особистості.

6.Вдосконалення знань про використання різних WEB- інструментів: “Canva”, “Zoom”, “Padlet”, “Wordwall”,”Learning Apps” тощо.

7.Розвивати та вдосконалювати навички співпраці з іншими людьми.

 

8.Розвивати та вдосконалювати навички відповідального ставлення до себе, до своїх дій; допомогати іншим людям.

https://youtu.be/coSHm_QcwJk?si=-x_Jpxnt4DOi0cX4    (це рекламне відео проєкту)