Початкова школа

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Навчально - виховний комплекс №122
«загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»
Дніпровської міської ради на 2021-2022 навчальний рік

І ступінь

1А,Б, 2А,Б - за типовим навчальним планом для 1-2 класів початкової школи з українською мовою навчання типовою освітньою програмою для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розроблену під керівництвом Савченко О.Я., наказ МОН України від 08.10.2019 року № 1272.

 

Назва

освітньої галузі

Кількість годин на тиждень

 

Інваріантний складник

 

 

 

 

Мовно-літературна, у тому числі:

9

9

10

10

Українська мова та література

7+1

7+1

7+1

7+1

Іноземна мова

2

2

3

3

Математична

4

4

4

4

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3

3

3

3

Технологічна

1

1

1

1

Інформатична

-

-

1

1

Мистецька

Музичне

мистецтво

1

1

1

1

 

Образо-творче

мистецтво

1

1

1

1

Фізкультурна

3

3

3

3

Усього

22

22

24

24

Варіантний складник

 

 

 

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

Загальнорічна кількість навчаль­них годин

23

23

25

25

Гранично допустиме тижневе навантаження учня

20

20

22

22

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Навчально - виховний комплекс №122
«загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»
Дніпровської міської ради на 2021-2022 навчальний рік

І ступінь

3А,4А - за типовим навчальним планом для 3-4 класів початкової школи з українською мовою навчання типовою освітньою програмою для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, розроблену під керівництвом Савченко О.Я., наказ МОН України від 08.10.2019 року № 1273.

 

Назва

освітньої галузі

Кількість годин на тиждень

3-А

4 -А

Інваріантний складник

 

 

Мовно-літературна, у тому числі:

10

10

Українська мова та література

7+1

7+1

Іноземна мова

3

3

Математична

5

5

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3

3

Технологічна

1

1

Інформатична

1

1

Мистецька

Музичне

мистецтво

1

1

Образотворче

мистецтво

1

1

Фізкультурна

3

3

Усього

25

25

Варіантний складник

 

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

26

26

Гранично допустиме тижневе навантаження учня

23

23

 

Робочий навчальний план 

комунального закладу освіти «Навчально - виховний комплекс №122

«загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»

Дніпровської міської ради на 2021-2022 навчальний рік 

І ступінь

3-Б, 4-Б - за Типовим навчальним планом 1-4 класів закладів загальної середньої освіти , які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України», Наказ від 03.02.2021 р. № 140 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2016 року № 1319 та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки України», додаток 2.

Назва

освітньої галузі

Назва

навчального предмета

Кількість годин на тиждень

 

 

Мовно-літературна (українська мова)

Українська мова

6

6

 

Мовно-літературна

Іноземна мова

3

3

 

Математична

Математика

4

4

 

Мовно-літературна (українська мова)

Я пізнаю світ

8

8

 

Математична

 

Природнича

 

Соціальна і здоров’я- збережувальна

 

Громадянська та історична

 

Технологічна

 

Фізкультурна*

 

Мистецька

 

Інформатична

 

Інформатика

1

1

 

Мистецька

Мистецтво

1

1

 

Фізкультурна

Фізкультура

2+1

2+1

 

Усього

23+3

23+3

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

23

23

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної! варіативної складових ,що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

26

26

 

Години, передбачені для фізичної культури (предмети «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.) та «Фізична культура» (2 год/тижд.), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

В.о. директора НВК №122                                                   Є.Б.Тиханова